Ấm tử sa Tiểu Phan Hồ

7.000.000

Mã: TSCC062
  • Tác phẩm: tiểu Phan Hồ
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Vĩnh Sa
  • Dung tích: 145cc

Hết hàng

Danh mục: