Ấm tử sa Thủy Bình

12.000.000

Mã: TSCC018
  • Tác phẩm: thủy bình cao
  • Họa tiết: hoa văn
  • Chất đất: chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Cố Ngọc Hoa
  • Dung tích: 160cc

Hết hàng