Ấm tử sa Lê hình cao

6.000.000

Mã: TSTC025
  • Tác phẩm: Lê hình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Tác giả: phỏng theo mẫu của Huệ Mạnh Thần
  • Dung tích: 180cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn