Ấm tử sa Cao Hư biến

6.000.000

Mã: TSTC023
  • Tác phẩm: cao hư biến
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: lão chu nê
  • Tác giả: Triệu Vân Các
  • Dung tích: 160cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn