Ấm tử sa Thiền Ngôn

5.500.000

Mã: TSTC015
  • Tác phẩm: Thiền Ngôn
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Tác giả: Triệu Vân Các
  • Dung tích: 220cc

Hết hàng