Ấm tử sa thạch biều nung củi

28.000.000

Mã: TSCC090
  • Tác phẩm: thạch biều
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: lão tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Cách nung: Lò củi long diêu thế kỷ 15
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung tích: 180cc

Hết hàng