Ấm tử sa Lê Hình

6.500.000

Mã: TSTC031
  • Tác phẩm: lê hình
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Trịnh Lâm Phương
  • Dung tích: 80cc

Hết hàng