Ấm tử sa Lê Hình dáng bẹt

20.000.000

Mã: TSCC050
  • Tác phẩm: Lê Hình dáng bẹt
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê Triệu trang
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Hoàng Dung
  • Dung tích: 100cc

Hết hàng