Ấm tử sa Cấp Trực

108.000.000

Mã: TTCC131
  • Tác phẩm: Cấp trực
  • Họa tiết: khắc chữ, hoạ
  • Chất đất: Hoàng Long Sơn đáy tào thanh tinh tuyển
  • Thể loại: toàn thủ công 
  • Tác giả: Hứa Vân Siêu
  • Dung tích: 510cc

Hết hàng

Danh mục: ,