60.000.000

Tên ấm: Dã Liên

Chất liệu: bạc 999, điểm vàng 24k

 Dung tích: 1600cc

Trọng lượng khoảng: 906gr

Họa tiết: hoa sen.

23.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 280cc

Trọng lượng khoảng: 329gr

Chế tác: thủ công

18.000.000

Tác phẩm: Ấm bạc pha tùng hạc

Chất liệu: Bạc 999

Miệng ấm và họa tiết trên thân được dát vàng 24k

Dung tích: 220cc

Trọng lượng khoảng: 271gr

Chế tác: thủ công

48.000.000

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1000cc

Trọng lượng khoảng: 645gr

Chế tác: thủ công, vòi liền thân.

Họa tiết: trơn

32.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 1000cc

Trọng lượng khoảng: 590G

48.000.000

Tác phẩm: Ấm đun nước pha trà Kim Liên

Bao gồm: Ấm bạc Kim liên( Sen vàng)

Chất liệu: Bạc nguyên chất 999, điểm vàng 24k, núm ấm bằng ngọc quý.

Dung tích: Khoảng 1600cc

48.000.000

Tên ấm: Kim Liên (sen vàng)

Chất liệu: bạc 999, điểm vàng 24k, núm ấm bằng ngọc quý

 Dung tích: 1600cc

Trọng lượng khoảng: 755gr

Họa tiết: hoa sen.

18.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Miệng ấm và họa tiết trên thân được dát vàng 24k

Dung tích: 300cc

Trọng lượng khoảng: 261gr

Chế tác: thủ công

Nghệ nhân: Hàn Quốc

48.000.000

Tác phẩm: Ấm bạc hoa sen

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1250cc

Trọng lượng khoảng: 808gr

Chế tác: thủ công, vòi liền thân.

Họa tiết: Hoa Sen dát vàng 24k

48.000.000

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1200cc

Trọng lượng khoảng: 749gr

Chế tác: thủ công

Họa tiết: Nắp ấm mạ vàng 24k