23.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 280cc

Trọng lượng khoảng: 329gr

Chế tác: thủ công

18.000.000

Tác phẩm: Ấm bạc pha tùng hạc

Chất liệu: Bạc 999

Miệng ấm và họa tiết trên thân được dát vàng 24k

Dung tích: 220cc

Trọng lượng khoảng: 271gr

Chế tác: thủ công

18.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Miệng ấm và họa tiết trên thân được dát vàng 24k

Dung tích: 300cc

Trọng lượng khoảng: 261gr

Chế tác: thủ công

Nghệ nhân: Hàn Quốc

15.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 200cc

Trọng lượng khoảng: 207gr

Chế tác: thủ công

Nghệ nhân: Trung Quốc

Họa tiết: phỏng theo mẫu ấm cổ của Nhật.

18.000.000

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 200cc

Trọng lượng khoảng: 206gr

Chế tác: thủ công

Nghệ nhân: Đài Loan

Họa tiết: trơn