Bộ ấm trà tử sa cự luân

38.850.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đế ấm men tro cao *1
Ấm tử sa cự luân *1
Chén kiến diêu *3
Tống kiến diêu nung củi *1
Lót chén gỗ *3

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn