Bộ ấm tử sa cao cấp

81.500.000

Bộ gồm:

  • Ấm tử sa*1
  • Đế ấm gạch cổ *1
  • Tống kiến diêu *1
  • Chén kiến diêu nung củi *4
  • Trưng trà gỗ *1
  • Lót chén gỗ *4

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn