Bộ ấm trà bạc cao cấp

31.750.000

Bộ gồm:
Khay gỗ để ấm*1
Ấm bạc *1
Tống men tro *1
Chén nung củi men tro *3
Trưng trà gỗ *1
Lót chén gỗ *3

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: