Bộ ấm trà tử sa tiểu lê hình

45.350.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đĩa lót ấm *1
Ấm tử sa tiểu lê hình *1
Chén kiến diêu *3
Tống men tro *1
Lót chén gỗ *3

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn