Bộ ấm trà tử sa chuyết cầu

33.100.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Khay gỗ *1
Ấm tử sa chuyết cầu *1
Chén kiến diêu *4
Tống kiến diêu nung củi *1
Lót chén gỗ *4
Bộ trưng trà gỗ *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn