Bộ ấm trà men tro

36.600.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đế ấm men tro*1
Ấm men tro *1
Tống men tro *1
Chén kiến diêu cao *3
Trưng trà gỗ *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn