Bộ Ấm Trà Nhỏ

28.850.000

Bộ ấm trà nhỏ bao gồm:

  • 2 Chiếu trải bàn trà
  • 1 Khay gỗ
  • 1 Ấm tử sa phỏng cổ
  • 3 Chén kiến diêu
  • 1 Tống men ngọc nung củi
  • 3 Lót chén gỗ

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn