Bộ ấm trà cao cấp vẽ tay

22.250.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đĩa để ấm nhữ diêu*1
Ấm dã liên *1
Tống men ngọc *1
Chén vẽ tay *5
Trưng trà gỗ *1
Bát đổ nước*1
Lót chén gỗ *5

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn