Bộ ấm trà tiểu cự luân

21.450.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đĩa lót ấm *1
Ấm tiểu cự luân *1
Chén men tro *3
Tống men tro *1
Lót chén gỗ *3

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn