Bộ ấm tử sa thạch biều nung củi

49.000.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Đế gạch cổ *1
Ấm tử sa thạch biều nung củi *1
Tống men tro *1
Chén kiến diêu *2
Lót chén gạch cổ *2
Trưng trà gỗ *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn