Bộ ấm tử sa tiếu anh

40.000.000

Bộ gồm:
Khay gỗ*1
Ấm tử sa tiếu anh*1
Tống men tro *1
Chén kiến diêu *2
Lót chén gỗ *2
Trưng trà gỗ *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn