Bộ ấm trà men tro cao cấp

33.250.000

Bộ gồm:

  • Ấm men tro*1
  • Đế ấm men tro cao*1
  • Tống men tro *1
  • Chén nung củi men tro *3
  • Trưng trà gỗ *1
  • Lót chén gỗ *3

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn