Bộ ấm trà tử sa phỏng cổ

28.850.000

Bộ gồm:
Chiếu trải bàn trà *2
Khay gỗ *1
Ấm tử sa phỏng cổ *1
Chén kiến diêu *3
Tống men ngọc nung củi *1
Lót chén gỗ *3

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn