Bộ ấm trà tử sa thạch biều

24.500.000

Bộ gồm:
• Ấm tử sa thạch biều *1
• Chén kiến diêu *3
• Tống men tro *1
• Đĩa sứ trắng *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn