Bộ chén khải kiến diêu diệp mạt

24.300.000

Bộ gồm:
Khay gỗ để ấm *1
Chén khải mạt trà *1
Tống mạt trà *1
Chén mạt trà *3
Trưng trà gỗ *1
Bát đổ nước *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn