Ấm tử sa Tiêu Anh

20.000.000

Mã: TSCC040
  • Tác phẩm: tiếu anh
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Uông Kiện
  • Dung tich: 240cc

Hết hàng