Ấm tử sa Thạch biều nung củi

18.000.000

Mã: TSCC088
  • Tác phẩm: Thạch biều
  • Họa tiết: mai hoa
  • Chất đất: nguyên khoáng tử nê
  • Chế tác: thủ công nung củi
  • Tác giả: Diệp Vĩ
  • Dung tích: 120cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn