Ấm tử sa Thạch Biều Đại Hồng Bào

120.000.000

Mã: TSCC001
  • Tác phẩm: Thạch Biều Đại Hồng Bào
  • Chất đất: Đại Hồng Bào
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Huệ Tường Vân
  • Dung tích: 210cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn