Ấm tử sa Thạch Biều

4.500.000

Mã: TSTC012
  • Tác phẩm: thạch biều
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Tác giả: Phạm Ngọc Muội
  • Dung tích: 180cc

Hết hàng