Ấm tử sa Tây Thi

20.000.000

  • Tác phẩm: tây thi
  • Họa tiết: Trơn
  • Chất đất: Chu nê Hoàng Long Sơn
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung tích: 150cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,