Ấm tử sa Phỏng Cổ

11.000.000

Mã: TSCC053
  • Tác phẩm: phỏng cổ Như Ý
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử chu nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Trịnh Lâm Phương
  • Dung tích: 240cc

Hết hàng