48.000.000

Tác phẩm: cung xuân rồng

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: chu nê

Thể loại: thủ công nung củi

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 180cc

32.000.000

Tác phẩm: Thạch biều

Họa tiết: khắc rồng

Chất đất: Tử chu nê

Thể loại: thủ công

Tác giả: Ưng Tuấn Phong

Dung tích: 160cc

11.000.000

Tác phẩm: gia qua

Họa tiết: trơn

Chất đất: tử chu nê

Thể loại: thủ công

Tác giả: Trịnh Lâm Phương

Dung tích: 310cc