Ấm tử sa Mỹ Nhân Kiên

5.000.000

Mã: TSTC032
  • Tác phẩm: Mỹ nhân kiên
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: đế tào thanh
  • Tác giả: Ngọc Đình
  • Dung tích: 170cc

Còn 2 sản phẩm

Nhận tư vấn