Ấm tử sa Đức Chung

25.000.000

  • Tác phẩm: Đức Trung
  • Họa tiết: khắc hoa văn
  • Chất đất: lão tử nê Hoàng Long Sơn
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Khắc họa: Vương Long
  • Dung tích: 190cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn