48.000.000

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1000cc

Trọng lượng khoảng: 645gr

Chế tác: thủ công, vòi liền thân.

Họa tiết: trơn

32.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 1000cc

Trọng lượng khoảng: 590G

48.000.000

Tên ấm: Kim Liên (sen vàng)

Chất liệu: bạc 999, điểm vàng 24k, núm ấm bằng ngọc quý

 Dung tích: 1600cc

Trọng lượng khoảng: 755gr

Họa tiết: hoa sen.

48.000.000

Tác phẩm: Ấm bạc hoa sen

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1250cc

Trọng lượng khoảng: 808gr

Chế tác: thủ công, vòi liền thân.

Họa tiết: Hoa Sen dát vàng 24k

48.000.000

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1200cc

Trọng lượng khoảng: 749gr

Chế tác: thủ công

Họa tiết: Nắp ấm mạ vàng 24k

32.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 1000cc

Trọng lượng khoảng: 603G

48.000.000

Chất liệu: Bạc 999

Dung tích: 1100cc

Trọng lượng khoảng: 748G

32.000.000

Chất liệu: bạc 999

Dung tích: 1200cc

Trọng lượng khoảng: 838gr

Chế tác: thủ công

Họa tiết: phỏng theo mẫu ấm cổ của Nhật