Bộ ấm trà tử sa ngọc bình

18.500.000

Bộ gồm:
• Ấm tử sa Ngọc bình *1
• Chén kiến diêu *3
• Tống kiến diêu *1
• Đế ấm gạch cổ *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn