Ấm tử sa Văn Đán

18.000.000

Mã: TSCC051
  • Tác phẩm: Văn Đán
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: chu nê Triệu trang
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Hoàng Dung
  • Dung tích: 110cc

Hết hàng