Ấm tử sa Dung Thiên

6.000.000

Mã: TSTC036
  • Tác phẩm: Dung thiên
  • Họa tiết : trơn
  • Chất đất: chu nê
  • Tác giả: Hải Hà
  • Dung tích: 130cc

Hết hàng