Ấm tử sa Tiếu Anh

18.000.000

Mã: TSCC067
  • Tác phẩm: Tiêu anh
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Chu nê Triệu Trang
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Thẫm Siêu
  • Dung tích: 155cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn