Ấm tử sa Tây Thi

18.000.000

  • Tác phẩm: Tây Thi
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Dung tích: 120cc

Hết hàng

Danh mục: ,