Ấm tử sa Lục Phương Cung Đăng

9.000.000

Mã: TSCC045
  • Tác phẩm: Lập Phương Cung Đăng
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: tử nê
  • Tác giả: Lưu Mạn Mạn
  • Dung tích: 90cc

 

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn