Ấm tử sa Đức Trung

18.000.000

Mã: TSCC068
  • Tác phẩm: Đức Trung
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Chu nê Triệu Trang
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Hứa Mỹ quyên
  • Dung tích: 200cc

Hết hàng