Ấm tử sa Biến Đăng

22.000.000

  • Tác phẩm: Biến đăng
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Đại hồng nê Hoàng Long Sơn
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Dung tích: 130cc

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,