Bộ trà quà tặng Phổ nhĩ sống Hiệu Dịch Xương 2005

6.000.000

Trà Phổ Nhĩ sống Hiệu Dịch Xương
Nguyên liệu từ những cây trà cổ thụ trên 300 năm.

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn