Đế để ấm gạch cổ

2.000.000

  • Chất liệu: Gạch cổ trên 200 năm
  • Chế tác: thủ công
  • Đường kính: 18cm; cao 3.3cm
  • Dài 20cm; rộng 15cm; cao 3cm