Bộ ấm trà tử sa hư biến

13.500.000

Bộ gồm:
• Ấm tử sa hư biến *1
• Chén kiến diêu *3
• Tống kiến diêu *1

Còn sản phẩm

Nhận tư vấn