Ấm tử sa Tần Quyền

6.500.000

Mã: TSTC014
  • Tác phẩm:Tần quyền
  • Họa tiết: trơn
  • Chất đất: Tử nê
  • Thể loại: thủ công
  • Tác giả: Hứa Lương
  • Dung tích: 250cc

Hết hàng