Ấm tử sa Đức Chung

38.000.000

  • Tác phẩm: Đức Chung hoa khí
  • Chất đất: Đáy tào thanh
  • Tác giả: Vương Dục Xuân
  • Dung tích: 190cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,