Ấm tử sa Cao Phan

22.000.000

  • Tác phẩm: Cao Phan hồ
  • Chất đất: lão tử nê nguyên khoáng Hoàng Long sơn
  • Thể loại: toàn thủ công
  • Tác giả: Triệu Minh Lai
  • Dung tích: 170cc

Còn 1 sản phẩm

Nhận tư vấn
Danh mục: ,